• Ralph Effgen zostaje mianowany dodatkowym dyrektorem zarządzającym. Od 2008 roku Ralph Effgen jest jedynym dyrektorem zarządzającym Günter Effgen GmbH.