ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Polityka korporacyjna Effgen Lapport Schleiftechnik opiera się na wspólnym, podstawowym rozumieniu odpowiedzialnego społecznie zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to dla naszej firmy, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za ekonomiczne, technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych decyzji i działań biznesowych oraz poprzez osiągnięcie odpowiedniej równowagi interesów. Effgen Lapport Schleiftechnik dobrowolnie przyczynia się do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w zakresie swoich możliwości i zakresu działania.

Kierujemy się ogólnie przyjętymi wartościami i zasadami etycznymi, w szczególności uczciwością, integralnością i poszanowaniem godności ludzkiej. Zrównoważony rozwój, jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz efektywność energetyczna są decydującymi czynnikami konkurencyjności dla zadowolenia naszych klientów, a tym samym dla zabezpieczenia przyszłości naszej firmy. Z tego powodu Effgen Schleiftechnik posiada od 1994 roku kompleksowy, zintegrowany system zarządzania oparty na systemie zarządzania jakością. Spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9001 oraz daleko idące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przemysłu motoryzacyjnego. Od 2016 roku Effgen Schleiftechnik posiada również certyfikowany system zarządzania energią wg DIN EN ISO 50001. Od 1997 roku Lapport Schleiftechnik posiada certyfikat DIN EN ISO 9001.

Dzięki certyfikacji i jej utrzymaniu zapewniamy naszym klientom ważny dowód zaufania. Jego zastosowanie zapewnia, że wszystkie procesy techniczne, handlowe i organizacyjne, które wpływają na zadowolenie naszych partnerów biznesowych i zainteresowanych stron, są planowane, kontrolowane i monitorowane zgodnie z cyklem PDCA.

System zarządzania energią

Od 2016 roku Günter Effgen GmbH posiada certyfikowany system zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001:2011. Strategicznie, wraz z wprowadzeniem systemu zarządzania energią, kierownictwo zobowiązało się do systematycznego identyfikowania i oceny potencjalnych oszczędności energii, stworzenia systemu kontroli energii oraz opracowania niezbędnych środków w celu spełnienia organizacyjnych i technicznych wymagań nowoczesnej, zorientowanej na przyszłość firmy.

Dla każdego środka efektywności energetycznej badane i oceniane są aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne. Effgen Schleiftechnik stale dąży do optymalizacji efektywności energetycznej swoich procesów. W ten sposób chroni się zasoby dla przyszłych pokoleń. Wdrażanie działań oszczędnościowych zawsze angażuje wszystkich pracowników. Roczne raporty energetyczne i raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju są regularnie przygotowywane i publikowane.

Uznany nadawca transportu lotniczego

Effgen Schleiftechnik ma status uznanego nadawcy przesyłek lotniczych. Jako uznany nadawca, Effgen Schleiftechnik może pakować i bezpiecznie wysyłać przesyłki lotnicze bez konieczności przeprowadzania dodatkowych kontroli towarów lub kontroli bezpieczeństwa przez zarejestrowanych agentów lub lotniska. Effgen Schleiftechnik posiada status upoważnionego odbiorcy i eksportera do odprawy celnej towarów podlegających odprawie celnej. Wszystko to pozwala na wdrożenie możliwie najkrótszych czasów wysyłki w światowym ruchu towarowym.

KONWENCJONALNE NARZĘDZIA SZLIFIERSKIE