• Christian Effgen dołącza do firmy jako wspólnik.