SPOIWO ŻYWICZNE

Spoiwa żywic syntetycznych produkowane są z organicznych żywic proszkowych i płynnych. W związku z tym podlegają one procesowi starzenia, na który częściowo silny wpływ mają warunki przechowywania. Decydującą rolę odgrywają tu zmiany wilgotności powietrza, duże wahania temperatury lub silne bezpośrednie światło słoneczne. Czynniki te są stale monitorowane podczas produkcji w LAPPORT Schleiftechnik w celu zapewnienia stałej jakości produktu.

Ze względu na duże wydajności szlifowania za pomocą ściernic o spoiwie żywicznym, są one bardzo często stosowane w obszarze szlifowania zgrubnego w przemyśle stalowym. Spoiwa te są niezbędne do cięcia na zimno i na gorąco, czyszczenia odlewów i szlifowania walców. Z drugiej strony, spoiwa te mogą być również wykorzystywane do uzyskania najlepszych powierzchni, na przykład w technice medycznej lub w przemyśle optycznym i zegarmistrzowskim.

KONWENCJONALNE NARZĘDZIA SZLIFIERSKIE